Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ogólne zasady

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Termin „dane osobowe“ oznacza wszystkie dane, które są dla Ciebie dostępne osobiście. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. W odniesieniu do innej terminologii, w szczególności terminów „przetwarzanie“ i „zgoda“, odwołujemy się do definicji prawnych ochrony danych.

Z zasady przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz treści i usług oferowanych przez nas. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się regularnie tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę lub przetwarzanie jest dozwolone przez prawo.

Odpowiedzialny

Odpowiedzialny za strone internetową:

Dr n. med. Andrzej Kocyłowski – specjalista ginekologii i położnictwa
Dr n. med. Andrzej Lisowski – specjalista ginekologii i położnictwa

ul. Jaracza 77 D
50-305 Wrocław
Telefon: 071-330 02 76

Twoje prawa

Użytkownik strony internetowej ma następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:

 • prawo do informacji
 • prawo do sprostowania i anulowania
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych

Masz również prawo do złożenia skargi do nas w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez organ nadzorujący ochronę danych.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową bez rejestracji lub dostarczania nam jakichkolwiek innych informacji („wykorzystanie informacyjne“), będziemy gromadzić jedynie dane osobowe przesyłane przez twoją przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie konieczne, abyśmy mogli zobaczyć naszą stronę internetową i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:

 • adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej względem GMT
 • Treść strony internetowej
 • Status dostępu (status HTTP)
 • przekazana ilość danych
 • Witryna, z której przybyłeś na naszą stronę
 • przeglądarka internetowa
 • System operacyjny
 • język i wersja przeglądarki

Wspomniane dane są również przechowywane w tzw. Plikach logów. Nie przechowujemy tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Zbieranie i tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, aby umożliwić prezentację naszej strony internetowej na twoim urządzeniu. W tym celu Twój adres IP musi być przechowywany na czas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Przechowywanie w plikach logów służy zapewnieniu funkcjonalności i optymalizacji naszej strony internetowej, a także zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Przekazanie tych danych do celów marketingowych nie ma miejsca.

Do powyższych celów mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Powyższe dane dotyczące udostępniania naszej strony internetowej zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji. Zbieranie powyższych danych w celu udostępniania naszej strony internetowej i przechowywania tych danych w plikach dzienników jest niezbędne do działania naszej strony internetowej

Google WebFonts

Integrujemy Google Webfonts bezpośrednio przez nasz serwer. Warunki licencyjne dla poszczególnych czcionek można znaleźć tutaj: https://fonts.google.com/attribution (atrybucja czcionki Open Source).

Mapy Google

Ta strona internetowa korzysta z Google Maps produktu Google Inc. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie zautomatyzowanych danych zebranych przez Google Inc, ich agentów i strony trzecie. Warunki korzystania z Map Google można znaleźć w „Warunkach korzystania z Map Google“.